ترجمه آماده مقاله در زمینه توربین های بادی

ترجمه آماده مقاله در زمینه توربین های بادی

  ترجمه آماده مقاله با عنوان زیر : Reliability Evaluation of Integrated Wind/Diesel/ Storage Systems for Remote Locations عنوان فارسی : ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های تشکیل شده از توربین های بادی، دیزل ژنراتور و منابع ذخیره انرژی برای مناطق دورافتاده مجزا از شبکه برق لینک مقاله در IEEE: http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5528425/   خلاصه مقاله : یکی […]