سایت های رسمی برای ثبت شرکت، برند ، اختراع و …

  اخیرا تمامی کارهای ثبت تاسیس شرکت ، برند ، طرح تجاری و صنعتی و … به صورت اینترنتی انجام می شود. شاید شما به جای اینکه اینگونه کارها را به وکیل بسپارید ، بخواهید خودتان تمامی مراحل را انجام دهید ، برای این منظور لیست سایت های رسمی و قانونی برای انجام چنین فرایند […]